Yrityksen vastuu ja ilmasto -webinaarissa peräänkuulutettiin tekoja

Viestintätoimisto Tekirin ja Board Professionals ry:n yhdessä järjestämässä Yrityksen vastuu ja ilmasto -webinaarissa kuulimme tuhdin tietopaketin hallituksen vastuusta yrityksen vastuullisuuskysymyksissä sekä uusimmat tiedot ilmastopolitiikasta ja sen vaikutuksesta yritysten toimintaan.

Webinaarin alustajina olivat Tekirin johtaja Eero Rämö sekä ilmastoasioihin perehtynyt johtava konsultti Sini Harkki.

Sini Harkki

Eero Rämö

Alustajat nostivat esille sen, että vastuullisuuteen liittyvät kysymykset ovat tai ainakin niiden pitäisi olla jokaisen yrityksen agendalla ja näin ollen myös hallituksen jäsenten tuli ottaa niihin kantaa.

”Kun puhutaan yrityksen yhteiskuntavastuusta, peräänkuulutan yrityksiltä vastuuta, ei pelkästään vastuullisuutta. Yritysvastuu on osa hyvää hallintotapaa. Normien ja sääntöjen noudattaminen ei ole vielä riittävä mitta vastuullisuudelle vaan tarvitaan enemmän. Tarvitaan tekoja”, muistutti Eero Rämö webinaarin kuulijoita.

”On tutkittu, että hyvä vastuullisuuspolitiikka kasvattaa yrityksen arvoa 5 % ja huono politiikka vähentää arvoa 11 % ympäristökysymyksissä, 10 % sosiaalisissa ja 15 % governance-asioissa”, jatkoi Rämö.

Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät sivuvaikutukset kasvattavat tarvetta kiinnittää yhä enemmän huomioita vastuullisuuskysymyksiin.  Paine ei tule vain säädöksistä, vaan myös kuluttajien ja työntekijöiden kasvavista odotuksista. Näissä asioissa muutos on tällä hetkellä todella nopeaa ja sitä kannattaa seurata ja kuunnella tarkalla korvalla.

Teksti: Riitta Salenius-Mela