Uudesta kykypankista päteviä naisia yhtiöiden hallituksiin

European Women on Boards -verkosto avaa tänään nettisivuillaan the EWoB Talent Pool -tietopankin, josta löytyy ympäri Eurooppaa asuvia, erittäin päteviä naisia yhtiöiden hallituksiin.
Euroopan laajuinen Talent Pool -kykypankki on ensimmäinen laatuaan. Se kokoaan yhteen naisia, joilla on runsaasti kompetenssia eri sektoreilta ja kokemusta päätöksenteosta korkeimmalta tasolta. Nämä naiset ovat valmiita työskentelemään yhtiöiden hallituksissa ja asemissa, joissa heidän osallisuutensa tuo yhtiölle lisäarvoa. Suomalainen Board Professionals Finland -järjestö on EWoB-perustajajäseniä ja vahvasti mukana Talent Pool -hankkeessa.

Kun kykypankin avajaistapahtumaa vietetään Brysselissä 25. lokakuuta, pankissa on jo yli 150 naista. Vuonna 2017 EWoB Talent Pool -tietopankki, joka on EU:n tukema projekti, on avoin myös ulkopuolelta tuleville ehdokkaille. Kuka tahansa nainen, joka täyttää vaatimukset, voi hakea kykypankin jäsenyyttä.

Kaikilla julkisilla ja yksityisillä organisaatioilla, järjestöillä ja eurooppalaisilla rekrytointiyrityksillä on mahdollisuus käyttää kykypankkia tietyin ehdoin.

EWoB:in toinen puheenjohtaja ja projektin johtaja Cécile Coune:
”Kykypankki panee pisteen niille väitteille, joiden mukaan sukupuolten tasa-arvoa ei saada yhtiöiden hallituksissa toteutettua siksi, että kyvykkäitä naisia ei olisi riittävästi tarjolla. Jokainen kykypankissa esiteltävä nainen on valittu tiukoilla kriteereillä: vain todella pätevät ja kokeneet naisjohtajat ovat päässeet sen jäseniksi. Yritykset eivät voi enää piileskellä niiden väitteiden takana, joiden mukaan naisista, jotka kykenevät hoitamaan monikansallisia hallitustehtäviä, olisi puutetta. EWoB:n kykypankin myötä yrityksille on tarjolla laaja valikoima hallitustyöskentelyyn päteviä naisia.”

EWoB:in toinen puheenjohtaja Marie-Ange Andrieux:
”Kykypankin avaaminen on edistysaskel hallitustyöskentelyyn kykenevien naisten profiilin nostamisessa ja näkyvyyden edistämisessä. PwC:n ja Credit Suissen tekemien tutkimusten mukaan kysyntä sukupuolten tasapuolisen edustukseen yhtiöiden hallituksissa lisääntyy, eikä pelkästään sen vuoksi, että sillä on selvä yhteys liiketoiminnan kannattavuuden paranemiseen. EWoB:in kykypankin avulla sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta tehdään todellisuutta.”

Avajaistilaisuudessa Brysselissä puhuvat mm. suomalaiset Salla Saastamoinen, joka on juuri aloittanut Euroopan komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston johtajana, Sanna Wester, joka toimii EWoB:in Talent Poolin jäsenkomitean puheenjohtajana ja Board Professionals Finland ry:n hallituksessa sekä Tarja Koskinen-Olsson, joka toimii mentorina EWoB:n mentoriohjelmassa ja jäsenenä kykypankissa.

EWoB Talent Pool -verkkosivu http://european.ewob-network.eu/projects/ewob-talent-pool/

 

EWoB:n kykypankki on perustettu Euroopan Unionin Progress-ohjelmasta saadun tuen avulla. Kykypankin sisällöstä vastaa yksinomaan European Women on Boards -verkosto, eikä se heijasta Euroopan komission näkemyksiä.