Board Professionals BPF Finland ry

Board Professionals BPF Finland ry on hallitustyöskentelyn ja ylimmän johdon monimuotoisuutta edistävä verkosto, joka kuuluu ainoana suomalaisena yhdistyksenä kansainväliseen, EU:n tukemaan European Women on Boards (EWoB) verkostoon.

Missiomme

Board Professionals BPF Finland ry:n missiona on olla hallitustyöskentelyn ja ylimmän johdon monimuotoisuutta edistävä verkosto, joka vahvistaa ja kehittää tulevaisuuden kilpailukykyä ja vastuullista päätöksentekoa.

Strategiset tavoitteemme on

  • vaikuttaa, viestittää, keskustelee monimuotoisuuteen, mahdollistamiseen ja mukaan ottamiseen liittyvissä asioissa liike-elämässä ja yhteiskunnassa

Toimintamme avulla

  • kasvatamme naisten määrää yritysten johtotehtävissä ja hallituksissa
  • kehitämme ja koulutamme jäsenistöä vaikuttaviksi hallitusjäseniksi
  • edesautamme ja tuemme verkostoitumista jäsenten välillä ja muiden sidosryhmien  kanssa

Hallitus 2019

Yhdistyksen hallituksen tehtävä on huolehtia yhdistyksen hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä, käsitellä jäsenanomukset sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä sekä valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat. Keväästä 2019 yhdistyksen hallituksessa ovat seuraavat jäsenet:

EWob yhteyshenkilö on Päivi Jokinen.

BPF ry uusi hallitus 2019: (eturivi, vas.) Riitta Salenius-Mela, Katri Lepomäki, Jaana Palomäki, Päivi Jokinen, (takarivi, vas.) Liisa Kiltilä, Kati Lanu, Berit Virtanen-Thewlis, Anna Tapio