Tiina Astola, pääjohtaja EU-komissiossa

Kiitos päivähoidosta ja naisten tuesta

EU-komissio haluaisi 4 kuukauden isyysloman, jota ei voi siirtää äidille.

Komission työskentely on monimutkaista ja kiireistä, sisälläkään ei aina näe kaikkea.

Euroopan komissio valmistelee laajaa sääntelypakettia, joka lisäisi naisten ja miesten tasa-arvoa työelämässä. Suomen kannalta tärkein uusi asia olisi perhevapaiden jakaminen puoliksi: neljä kuukautta sekä äidille että isälle niin, että vapaata ei voi siirtää toiselle. Uudistus on vaikeasti nieltävä, joten jäsenmaiden yhteinen näkemys siirtyy ensi vuoden puolelle. Komissio haluaisi myös pörssiyhtiöiden hallituksiin lisää naisia, toistaiseksi 5 jäsenmaassa on toteutunut vähintään 30 prosentin raja: Ranska, Ruotsi, Irlanti, Hollanti ja Suomi.

Tiina Astola on toiminut EU-komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääjohtajana helmikuusta 2016. Ylennys korkeaan virkaan oli iso yllätys. ”Omaa uraa ei voi suunnitella, mutta kannattaa olla avoin uusille asioille. Minulla on myös ollut tukijoina paljon naisia. Olen ikuisesti kiitollinen kunnallisesta päivähoidosta, muuten en olisi tässä.”