EWoB tutki pörssiyritykset: Suomi mitalisijoilla naisten hallituspaikkoissa

European Women on Boards (EWoB) tutki naisten aseman edistymistä 600 suurimman Euroopassa noteeratun yritysten hallituksissa viimeisten viiden vuoden aikana. “Realizing Europe’s Potential: Progress and Challenges” –tutkimus kartoittaa hallitusten monimuotoisuus- sekä mies- ja naisjohtajien palkkauskysymykset yritys-, toimiala- ja valtiotasolla.

EWoB on kattojärjestö kymmenelle naisjohtajuusjärjestölle yhdeksässä Euroopan maassa. Suomalainen Board Professionals Finland ry on verkoston perustajajäsen.

“Tutkimuksemme kattaa 600 listattua yritystä kaikkiaan 17 Euroopan maasta ja sen keskeinen löydös on, että naisten määrä hallituksissa on kasvanut keskimäärin 13,9 prosentista 25 prosenttiin viidessä vuodessa“, kiteytti Marie-Ange Andrieux, joka on EWoB:n toinen puheenjohtaja ja joka toimi tutkimusprojektin vetäjänä.

Suurissa eurooppalaissa yrityksissä naisten osuus hallituspaikoista on noin neljäsosa ja hieman suurempi tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnissa (28,7 ja 26 prosenttia) ja vähän pienempi nimeämisvaliokunnissa (22,6 prosenttia).

Toisaalta hallitusten puheenjohtajuuksissa naisten osuus on pienentynyt nykyiseen neljään prosenttiin.

Toimitusjohtajavalinnat monimuotoistuvat hitaasti: nyt tutkimuksen piirissä olevissa 600 pörssiyrityksessä oli 21:ssä toimitusjohtajana nainen (3,5 %), suurin osa Iso-Britanniassa. Vuonna 2011 toimitusjohtajanaisia oli 17 eli kolme prosenttia. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että nais- ja miespuolisten toimitusjohtajien kesken vallitsee yhä palkkaero. Naiset näyttävät pääsevän huipulle pienemmissä yrityksissä, jotka maksavat johtajilleen pienempiä palkkojakin.

Maakohtaisessa vertailussa Ruotsi on kärjessä hallitusten monimuotoisuudessa. Norja, Belgia, Suomi ja Ranska sijoittuvat heti seuraaviksi yli 30 prosentin osuudella hallituspaikoista. Toimialoista monimuotoisuudessa onnistuvat parhaiten telekommunikaatiopalvelut, rahoitusala ja kuluttajatuotteet.

”Naisjohtajien määrä ja osaaminenhan on huikea taloudellinen mahdollisuus niille yrityksille, jotka pystyvät kanavoimaan sen paremmin palvelukseensa kuin tähänastiset. Tutkimus on vasta alkua keskustelulle ja toiminnalle, kuten Euroopan laajuiselle mentoroinnille ja EWoBin hallitusvalmiiden naisjohtajien tietokannalle”, painottaa EWoBissa toimivan, suomalaisen Board Professionals Finland BPF ry:n puheenjohtaja Iris Karjula.

Tutkimustulosten perusteella voi myös arvioida eurooppalaisen sääntelyn tehoa ja vaikutuksia. Esimerkiksi Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Norjassa on otettu käyttöön kiintiöt pörssiyhtiöiden hallituksiin. Kymmenessä muussa on joko ehdolliset kiintiöt tai suositus hallitusten monimuotoistamisesta. Kiintiöt näyttävät tutkimuksen tarkastelujaksolla kasvattaneen naisten hallituspaikkojen määrää kyseissä maissa.

Tiedot tutkimukseen kerättiin 600 STOXX-yrityksiltä ja muista julkisista lähteistä vuosina 2015-16. EWoB toteutti projektinsa osin Euroopan komission rahoituksella ja mm. Institutional Shareholder Services (ISS):n tuella.

Lataa koko tutkimusraportti: http://european.ewob-network.eu/ewob-publishes-landmark-report-on-the-progress-of-women-on-the-boards-of-major-european-companies/

 

Board Professionals BPF Finland ry on hallitustyöskentelyn ja ylimmän johdon monimuotoisuutta edistävä verkosto, joka kuuluu ainoana suomalaisena yhdistyksenä kansainväliseen, EU:n tukemaan European Women on Boards (EWoB) verkostoon.

Board Professionals BPF Finland ry:n missiona on olla hallitustyöskentelyn ja ylimmän johdon monimuotoisuutta edistävä verkosto, jonka tarkoituksena on edistää kilpailukykyä tuomalla diversiteetin avulla yrityksiin uudenlaista osaamista, johtamista, innovatiivisuutta, dynaamisuutta ja päätöksentekoa. www.boardprofessionals.fi

European Women on Boards eli EWoB on eurooppalainen verkosto, joka on perustettu vuonna 2013 edistämään naisten osuutta yritysten hallitustyöskentelyssä. Tällä hetkellä European Women on Boards (EWoB) koostuu kymmenestä jäsenorganisaatiosta yhdeksästä eri maasta. Perustajajäsenet ovat Suomen lisäksi, Norja, Englanti, Ranska ja Belgia. Mukaan ovat tänä vuonna liittyneet Hollanti ja Saksa sekä toinen järjestö Ranskasta. Lisäksi jäsenjärjestöt löytyvät myös Italiasta ja Tsekistä. EU tukee EWoB:n toimintaa. http://www.europeanwomenonboards.eu