Sijoitustoimintaa oppimassa Evli Pankissa

Sijoitusstrategia-aamu Evli Pankki Oyj:ssä 7.9.2017

Evli Pankki Oyj järjesti Board Professionals Finland ry:n jäsenille 7.9.2017 oppimistilaisuuden institutionaalisesta sijoitustoiminnasta. Evli on instituutioiden parhaaksi valitsema varainhoitaja ja yksi käytetyimmistä varainhoitotaloista Suomessa.

Board Professionals ry:n toiminnan tarkoitus on jäsenten osaamisen ylläpitäminen ja kasvattaminen. BPF:n jäsenistä moni toimii yhteisöissä, yrityksissä tai säätiöissä, joissa operatiivista toimintaa rahoitetaan merkittävästi sijoitustoiminnalla. Sijoitustoiminta onkin yksi hallituksen tärkeistä vastuualueista. Jokaisen hallitusvastuussa olevan tai sellaiseksi haluavan on hyvä ymmärtää miten sijoitusstrategia ja -suunnitelma laaditaan, mistä suunnittelu lähtee liikkeelle, mitä suunnitelmassa kannattaa ottaa huomioon ja miten sijoitusstrategia toteutetaan käytännössä.

Tilaisuuden aluksi Kirkon eläkerahaston sijoitusjohtaja Ira van der Pals kertoi yhteisön näkökulmasta miten sijoitussuunnitelma tehdään ja mitä vaiheita prosessissa on. Eläkerahaston 4 561,8 milj. euron eläkevastuuta ja sijoituksia hoidetaan arvojensa mukaisesti eli tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Institutionaalisen sijoittajan mielenrauhaa ei viimeaikojen poliittinen turbulenssi globaaleilla markkinoillakaan ole paljoa heiluttanut. Brexitin tai Trumpin vaalivoiton aiheuttamat turbulenssit tasoittuivat muutamassa päivässä osakemarkkinoilla. Ira van der Pals kiitteli Kirkkohallituksen hallintojärjestelmän merkitystä eläkerahaston sijoitusomaisuuden hoidon menestyksessä. On tärkeää, että johtokunnassa, joka hyväksyy sijoitusstrategian ja on loppukädessä vastuussa kirkon omaisuudessa, on ajantasaista sijoitusosaamista.

Evli Pankki Oyj:n instituutiovarainhoitaja, johtaja Sanna-Maaria Savikko puolestaan valotti varainhoitajan sparraavaa roolia keskustelussa sijoitussuunnitelman hiomisessa ja lopullisessa muodossa. Seniorisalkunhoitaja, apulaisjohtaja Tanja Wennonen-Kärnä avasi sitä miten sijoitusstrategia toteutetaan käytännössä Evlin sisällä ja jatkuvassa yhteistyössä asiakasyhteisön kanssa.

Tässä muutamia poimintoja niille, jotka eivät päässeet paikalle: 

Hyvästä sijoitussuunnitelmasta käy ilmi vastuut ja valtuuden asiakkaan organisaatiossa. Sijoitusten hajautusvaateet ja riskien hallinta sekä tuotto- ja kassavirtatavoitteet ovat selkeät. Käytettävät omaisuuslajit ja sijoitusintrumentit on määritelty ja sijoitusten ”punainen lanka” eli minimi- ja maksimilimiittien perusallokaatio on sovittu.  On myös hyvä sopia mittarit millä menestystä mitataan sekä vertailuindeksi ja sen koostumus. Toivottu toteutustapa ja ulkoistamisperiaatteet kannattaa analysoida ja sopia tapauskohtaisesti.

Asianmukainen ja asiantunteva sijoitussuunnitelma on tärkeä sekä yhteisön hallituksen että toimivan johdon näkökulmasta. Hyvä hallintotapa edellyttää kattavan sijoitussuunnitelman laatimista ja se tulee tarkistaa säännöllisesti. Menestyksekäs omaisuudenhoitosuhde edellyttää jatkuva seurantaa, raportointia ja vuorovaikutusta asiakkaan ja varainhoidon kesken.

Evlin sijoitusstrategia-aamu sattui sopivaan kohtaa, sillä muutamalla jäsenellä oli juuri sijoitusstrategian tekeminen työn alla. Saimme puhujilta hyvää perustietoa ja loistavia vinkkejä sijoitusstrategian ja –suunnitelman tekemiseen.

Luottamus ja yhteistyö ovat avaimet menestykseen – myös sijoitustoiminnassa ja varainhoidossa.

Iso kiitos Evlin upeille puhujille Tanja Wennonen-Kärnälle (vas) ja Sanna-Maaria Savikolle!

Hallituksen puolesta,

Aija Bärlund