Naiset ja Valta – seminaari

Naiset ja Valta – seminaari: Naisten suurempi määrä johtotehtävissä vaikuttaa positiivisesti yritysten tulokseen.
Naisten osuutta yritysten johtotehtävissä ja hallituksissa edistävä Board Professionals Finland (BPF) ry:n järjestämä seminaari ”Naiset ja Valta – Ottaa vai odottaa” keräsi yli 120 henkilöä Katajanokan Kasinolle 19.11.2014 kuuntelemaan vaikutusvaltaisten naisten ja miesten näkemyksiä aiheesta.

Tutkimusten valossa naisten vähäinen hyödyntäminen yritysten johtotehtävissä vaikuttaa negatiivisesti yritysten tulokseen. Tämän tilanteen korjaamiseksi viisi menestynyttä naista ja miestä tarjosivat ohjeita ja uskonvahvistusta naisille heidän tavoitteessaan edetä urallansa. Yhteiseksi ohjenuoraksi nousi naisille kohdistettu kehotus: Uskaltakaa ottaa vastaan haasteita ja sanokaa KYLLÄ!

Lisätietoja liitetiedostossa ”BPF seminaari – Naiset ja Valta 19_11_2014 – Tiedote