Millaisin keinoin voi hallitus katsoa tulevaisuuteen?

BPF:n aamuseminaari aiheesta ”Hallituksen tulevaisuustyöskentely skenaariot, megatrendit, heikot signaalit ja villit kortit hallituksen agendalla” 23.10.2019, Futures Platform, IHF Otaniemi.

Kokoonnuimme sankoin joukoin Futures Platformin tiimin seuraan aikaisena lokakuun aamuna. Ennakointistrategisti Ira Stening ja futuristi Tuomo Kuosa olivat koonneet meille ajatuksia ja herätysaiheita. Tässä kooste antoisan seminaarin päähuomioista.

Miksi hallitukselle ja johtoryhmälle olisi tärkeää käsitellä ilmiöitä ja megatrendejä?

Elämme VUCA-maailmassa, joka tulee sanoista ”Volatility”, ”Uncertainty”, ”Complexity”, ”Ambiguity”. Tämä tarkoittaa sitä, että kun ennen pystyttiin ennustamaan jonkin kehityspolun lopputulema tai muutoksen vaikutus, tänä päivänä se ei useimmiten ole mahdollista. VUCAsta esimerkiksi Brexit on hyvä esimerkki. Vanhaan kokemukseen ei voida enää tukeutua niin suoraviivaisesti.

Historialla ja sen arvioinnilla on paikkansa, mutta muutoksen ollessa eksponentiaalista, kompleksista ja häilyvää on entistä tärkeämpää katsoa mitä ilmiöt, trendit ja kehityssuunnat tarkoittavat oman toimintaympäristön kannalta. Hallituksen kokouksissa on katsottava nykyistä enemmän eteenpäin.

Vinkki: Rakenna hallituskokousten agendaan vakioaika, vaikkapa vain vartti, ilmiöiden tarkasteluun. Kun tulevaisuuden tarkastelusta tulee tapa ja rutiini, siitä tulee hyödyllisempää ja konkreettisempaa. 

Innovation House Finland Otaniemen Penthouse-tila oli täynnä tulevaisuuteen suuntautuneita BPF-jäseniä.

Tutustuimme Futures Platformiin – minkälainen työkalu se on?

Tulevaisuusennakointia ja ilmiötarkastelua on helpompi tehdä, kun käytössä on jokin työkalu. Mm. Sitralla on megatrendeistä materiaalia. Futures Platform on ketterä digitaalisella alustalla toimiva työkalu, jossa on futuristien toimesta kerätty sisältö. Futures Platformin avulla päättäjällä on käytössään yrityksen ulkopuolinen, täydentävä näkemys toimintaympäristöstä. Sisältö on rikastettavissa yrityksen tarpeisiin. Samalla kun Futures Platform tarjoaa multimediaalisen sisällön käyttöön, alusta toimii osallistavana ympäristönä käyttäjäryhmilleen. 

Vinkki: Oli ennakointityökalu mikä vain, kannattaa miettiä käyttötapa omalle yritykselle soveltuvaksi, miettiä mitä ja miten seurataan sekä yhteiset pelisäännöt hallitukselle/johtoryhmälle. Esimerkiksi Futures Platformiin voi uppoutua todella syvälle, koska kiinnostavaa aineistoa on niin paljon. Samalla se luo kuitenkin foorumin hallitus- ja johtoryhmille pitää keskustelua ja näkemysten vaihtoa yllä sujuvasti myös kokousten välillä.

Futuristi Tuoma Kuosa johdattelee ilmiöiden, megatrendien maailmaan ja kertoo ennakointikartan toiminnasta. 

Mitä ovat ilmiöt?

Tunnetuimpia ilmiöitä ja megatrendejä ovat vaikkapa kaupungistuminen, automatisaation ja AI-koneälykkyyden, robotiikan mahdollisuudet tai väestön vanheneminen. Vähemmän tunnettuja esimerkkejä ovat työtön tulevaisuus, amatöörien merkitys ja yleistietämyksen romahtaminen. Ilmiöt ja megatrendit vaikuttavat toimialalla, mutta yhä enemmän pitäisi kiinnittää huomiota toimialan ulkopuolella vahvistuviin ilmiöihin, jotka monesti voivat disruptoida alan lainalaisuuksia varsin yllättävästikin.

Futures Platformilla seurataan yli 600 ilmiötä, megatrendiä ja heikkoa signaalia. Yksittäisen yrityksen osalta nk. ennakointikartalle nousee 40–60 ilmiötä, joita seurataan aktiivisesti ja joiden vaikutuksia arvioidaan. 

Vinkki: Kysy mitä tämä ilmiö voi merkitä liiketoiminnallemme, toimialallemme, kilpailijoillemme, asiakkaillemme, yhteiskunnalle? Pidä mielesi avoimena ja luovana. Hallitusten ja ylimmän johdon rooliin kuuluu kyetä visioimaan 10–15 vuotta eteenpäin. Strateginen ennakointi on tähän yksi tapa. Olipa työkalu millainen vain, se ei kuitenkaan tuota valmiita vastauksia. Siihen tarvitaan nimenomaan hallituksen ja johtoryhmän kokemusten ja näkemysten törmäyttämistä ilmiöitä vasten. 

Strategisen ennakoinnin hyödyt johtoryhmille ja hallituksille pähkinänkuoressa:

1. Syntyy yhteisesti jaettu ymmärrys tulevaisuudesta
2. Tunnistetaan mahdollisuudet ja uhat
3. Haastetaan suunniteltu kehitys ja ideat sekä löydetään uusia kehityspolkuja
4. Sisäinen kommunikaatio ja tulevaisuudentieto jalostuvat – ennakointikyky paranee
5. Vahvistetaan edelläkävijyyttä ja ajatusjohtajuutta

Osa Futures Platformin tiimistä, Saku Koskinen, Ira Stening ja Ville Vanhala (oik). 

Lämmin kiitos erittäin mielenkiintoisesta aamusta Futures Platformille, tilat tarjonneelle Innovation House Finlandille ja tietysti meidän omalle, aktiiviselle BPF-osallistujaporukalle.

Lisätietoa Futures Platformista https://www.futuresplatform.com/

Teksti ja kuvat: Kati Lanu

Tulevaisuuskeskustelua ja iloista verkostoitumista. 
Ennakointistrategisti Ira Stening vastailee aamuseminaariin osallistuneiden BPF:n jäsenten kysymyksiin.