KTM Päivi Jokinen naisjohtajajärjestön EWoBin johtotehtäviin

Päivi Jokinen

Board Professionals Finland ry:n hallituksen jäsen KTM Päivi Jokinen on nimitetty EWoBin varapuheenjohtajaksi. EWoB eli European Women on Boards on eurooppalainen BPF:n sisarverkosto, jonka tehtävänä on edistää monimuotoisuutta sekä lisätä naisten osuutta eurooppalaisten yritysten hallituksissa. Verkostoon kuuluu 10 maata.

EWoB tarjoaa BPF:n jäsenille upeita mahdollisuuksia verkostoitua eurooppalaisten naisjohtajien kanssa, oppia muilta jäsenyrityksiltä näiden johtamiskulttuureista ja -käytännöistä sekä tietysti jakaa tietoa Suomesta ja suomalaisista menestystarinoista maailmalle.

EWoBin varapuheenjohtajuus
tärkeä tukijalka BPF:n toiminnalle

“Saamme vahvistusta työllemme EWoBin jäsenjärjestöiltä, jotka ajavat monimuotoisuutta omissa maissaan. Pyrimme hakemaan diversiteettiin ja sen tuomiin hyötyihin yhteisiä näkökulmia”, kertoo Päivi Jokinen.

”EWoBin kautta voimme vaikuttaa, olla mukana luomassa yhteisiä eurooppalaisia tavoitteita ja auttaa suomalaisia naisjohtajia pääsemään kansainvälisten yritysten hallituksiin”, Jokinen jatkaa.

EWoBin tulevaisuuden näkymät ovat hyvät, sillä yhdistykselle on myönnetty merkittävä EU-tuki toiminnan kehittämiseen. Tämän avulla EWoB tarjoaa mm. kansainvälisen, naisjohtajille tarkoitetun mentorointiohjelman, hallitustyöhön kouluttavan training -ohjelman sekä  toteuttaa kattavan eurooppalaisen naisjohtajatutkimuksen, jonka tulokset saadaan loppuvuodesta. Jäsenyyden kautta BPF voi auttaa myös suomalaista liike-elämää mm. tarjoamalla monipuolisia mahdollisuuksia suomalaisille palveluntarjoajille.

Lisätietoja antavat:
BPF:n puheenjohtaja Jaana Palomäki,  puh. 040 500 3428
EWoB:n varapuheenjohtaja Päivi Jokinen, puh 040 743 6176