Hallituksen rooli strategisessa uudistumisessa

Toukokuisena aamuna kokoontui ryhmä hallitusammattilaisia Digitalist Groupin tiloihin Arkadiankadulle kuulemaan ajatuksia hallituksen roolista kasvun ja muutoksen keskellä.

Aamun avaajina olivat Ville Tolvanen Digitalistilta ja Peter Fredman, Fredman Groupista.

Ville Tolvanen ja Peter Fredman (oikealla)

Ville Tolvanen herätteli ja suorastaan ravisteli miettimään hallituksen roolia strategian kehittämisessä ja muutoksessa. Vuorovaikutus ja viestintä ovat aivan avainasemassa. Älykkään hallituksen viestintäympäristö koostuu yrityksen työntekijöistä, asiakkaista, omistajista, hallituksesta ja hallituksen työpajoista. Liian usein hallituksen kokoukset ovat tilanteita, jotka ”pönötetään” läpi tietyllä agendalla, eikä riittävälle keskustelulle, avoimin mielin, jää aikaa. Myös kokousten välillä tapahtuva vuorovaikutus ja kehitystyö ovat tärkeitä. Varsinainen työhän tapahtuu kokousten välillä.


Ville muistutti, että hallituksen, yrityksen johdon ja omistajien ei pitäisi olla vastakkain, kukin omaa näkökulmaansa puolustaen, vaan pitäisi rakentaa ja vahvistaa rikasta, avointa vuorovaikutukselle suotuisaa kulttuuria. Keskustelimme mm. hyvästä omistajuudesta, jota kovasti peräänkuulutettiin, hyvän omistajuuden anatomiasta sekä vallan ja vastuun tasapainosta.

Fredman Groupin muutosmatka

Peter Fredman kertoi erittäin mielenkiintoisella ja konkreettisellakin tavalla Fredman Groupin muutosmatkasta. Kun lähdettiin tekemään isoa strategista muutosta, mietittiin myös hallituksen toimintatavat uusiksi ja kehitettiin uusia työkaluja hallituksen ja johdon toimintaa tukemaan. Hallitustyön keskiössä pitää olla visio, strategia ja asiakkaan ääni.

Peter jakoi kokemuksiaan hallituksen, omistajien ja johdon roolituksesta ja tehtäväjaosta. Myös hän painotti jatkuvan ja riittävän viestinnän merkitystä – hallituksen sisällä, kokousten välillä, ja hallituksen sekä muiden osapuolten välillä. Kiinnostavia vinkkejä tavasta suunnitella, johtaa ja mitata hallitustyötä saimme riittämiin.

Yleisesti tunnelma oli pirteä ja vapautunut. Kävimme hyvää keskustelua molempien alustajien kanssa. Aamusta jäi osallistujille varsin voimaantunut olo.  

Teksti ja kuva: Kati Lanu

Linkistä lisää Ville Tolvasen ajatuksia.

https://www.villetolvanen.com/fi/2019/05/17/parhaat-kirjoitukset-kasvusta-johtamisesta-ja-omistajuudesta/