Johtamisen muutos vaatii vahvaa fokusta hyvinvointiin

Sateisena lokakuun aamuna kokoontui Hotel Clarioniin täysisalillinen BPF:n jäseniä kuulemaan miten johtajuutta ja sen kehittämistä pitää lähestyä kokonaisvaltaisemmin kuin monasti ajatellaan. Erityisesti aamun fokuksessa oli kysymys siitä millainen on hallituksen rooli johtajien hyvinvoinnin ja kokonaisvaltaisen johtamisen tukena.

BPF:n aamuseminaari kokonaisvaltaisen johtamisen kysymyksistä veti salin täyteen.

Evolv Oy:n toimitusjohtaja Nina Kurola ja liikuntatieteen tohtori Minna Tervo nostivat esiin johtajien hyvinvoinnin ja sen dramaattiset vaikutukset suoraan liiketoimintaan.

Kurolan ja Tervon yritys Evolv Oy on kokonaisvaltaista johtamisen ja hyvinvoinnin kehittämistä tarjoava yritys, joka vahvistaa asiakkaiden johtamistaitoja sekä fysiologisia ja psyykkisiä voimavaroja arvopohjaisesti.

Minna Tervo (vas) ja Nina Kurola Evolv Oy:stä avasivat BPF:n aamuseminaarissa kokonaisvaltaisen johtamisen ydinkysymyksiä.

“Yhdistämme johtamisen ja hyvinvoinnin kehittämisen kokonaisvaltaiseksi ja räätälöitäväksi konseptiksi, jonka osa-alueita jokainen johtaja tarvitsee menestyäkseen liike-elämässä jahenkilökohtaisessa elämässään”, kertoi Kurola yrityksensä toiminnan ytimestä. 

Mitä Evolv on nähnyt toimiessaan erikokoisten ja eri toimialoja edustavien yritysten kanssa, on se, että yhä haastavammassa johtamisympäristössä menestyvät parhaiten ne, joilla elämän eri osa-alueet ovat tasapainossa.

Miten hallitus voi sitten tukea johtamisen kestävää onnistumista ja jatkuvuutta. Tässä Evolvin muistilista:

Hallituksen rooli kokonaisvaltaisen johtamisen osalta:
* Kokonaisvaltainen voimavarojen seuranta ja suunnittelu
* Toimitusjohtajan ja johdon tukeminen kokonaisvaltaisesti
* Yhtiön arvojen mukainen toiminta
* Henkilöstön sitoutuminen ja tyytyväisyys
* Yhtiön brandi ja työnantajamielikuva


Teksti ja kuvat: Berit Virtanen-Thewlis