BPF jäsentapahtumassa esillä vastuullinen hallitustyöskentely

VASTUULLISUUS ERITTÄIN KORKEALLA POLIITTISELLA AGENDALLA

Kattojärjestömme European Women on Boards lanseerasi EWoB Talent Poolin 25.10.2016 Brysselissä. Tilaisuuden key note speaker, EU komission tasa-arvoasioista vastaava johtaja Salla Saastamoinen, painotti puheessaan: ”Vastuullisuus on tänä päivänä erittäin korkealla poliittisella agendalla. Corporate governance pitää parantaa vastaamaan näitä tavoitteita.”

Salla Saastamoisen sanoista inspiroituneena Board Professionals Finland ry järjesti Raha, vastuullisuus ja hallitustyöskentely -aamiaistilaisuuden torstaina 19.1.2017 Sitrassa.

Tänä päivänä ei riitä että yritys on voitokas – sen pitää olla myös vastuullinen. Raha- ja vakuutusmaailma onkin herännyt vastuullisuuden merkitykseen, koska vastuullisuus on asiakkaille, työntekijöille ja sidosryhmille tärkeää.

Yrityksen hallituksen tärkein tehtävä on yrityksen arvon kasvattaminen. Vastuullisuus on maineen johtamisen kannalta yksi keskeisimmistä tuotannontekijöistä. Riskienhallinnasta ja vastuullisuudesta vastaa yrityksen hallitus.

Sitrassa oli lähes 40 jäsentä kuuntelemassa, kun Uusi työ ja kestävä talous avainalueen johtaja Timo Lindholm kertoi ”Miten vaikuttavuusinvestoimisella lisätään hyvinvointia ja verovarojen tuloksellista käyttöä.” Lindholmin puheenvuoron aikana käytiin vilkas keskustelu vaikuttavuusinvestointien esteiden poistamisesta ja niistä valtavista mahdollisuuksista, joita tämä Suomen markkinoilla uusi rahoitusmuoto avaa esim. sairaspoissaolojen vähentämiseksi työpaikoilla ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi.

Sitran Timo Lindholmin jälkeen oli vuorossa paneeli teemalla ”Raha, vastuullisuus ja hallitustyöskentely.”

Vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Riikka Sievänen, KPMG Oy Ab:stä valotti vaikuttavuusinvestointien ja vastuullisen sijoittamisen yhtälöä. Mika Leskinen OP varainhoidosta avasi vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja niitä keinoja, joilla OP pyrkii sijoittajana sparraamaan valikoituja sijoituskohteita kohti vastuullisempaa bisnestä. Vastuullisuuskoordinaattori Outi Helenius kertoi puolestaan Evli varainhoidon vastuullisuusperiaatteista salkunhoidossa ja Maj ja Tor Nesslingin säätiön tutkimuspäällikkö Minttu Jaakkola kertoi miten vastuullisuutta huomioidaan säätiön sijoitustoiminnassa.

Paneelikeskustelu oli vilkasta. Loistavat panelistit rakensivat älykkäästi toistensa puheenvuorojen päälle. Panelistit myös kiittivät BPF:ää tilaisuuden järjestämisestä ja heille tarjoutuneesta mahdollisuudesta oppia toisiltaan ja myös yleisöltä.

Lopuksi tilaisuuden moderaattori Aija Bärlund veti aamun antia yhteen hallitustyöskentelyn näkökulmasta: ”Hallitukset ovat avainroolissa siinä, miten vastuullisesti yhtiöitä johdetaan, millaista tulosta ja miten yritys tekee. Keinoja vastuullisuuden edistämiseksi ovat mm. hyvä hallintotapa, huolellinen riskienhallinta, vastuullinen ja kestävä sijoitusstrategia sekä monimuotoisuuden ja tasa-arvon huomioon ottaminen rekrytointipolitiikassa.”

Sitra

Panelistit Riikka Sievänen (vas.), Outi Helenius, Mika Leskinen ja Minttu Jaakkola.

Kuva: Sallamaari Muhonen

Teksti: Aija Bärlund.