Rekisteriseloste

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistuneet. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Sovellamme tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) kaikkeen henkilötietojen käsittelyymme. Lue täältä lisää.

Rekisterinpitäjä

Board Professionals BPF Finland ry

Y-tunnus: 2471690-0

osoite: c/o Jaana Palomäki, Maurinkatu 4 B 13, 00170 Helsinki

kotipaikka: Helsinki


Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Hallituksen jäsen Liisa Kiltilä

p. 050 3000051

sähköposti: liisa.kiltila@gmail.com

 

Henkilörekisterin nimi

Board Professionals BPF Finland ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on jäsenyystietojen sekä jäsenistön kykypankin ylläpito (ns. talent pool). Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, yhteysvaatimukseen sekä Board Professionals BPF Finland ry:n oikeutettuun etuun.

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti vain yhdistyksen jäseneltä itseltään.

Henkilötietojen luovuttaminen ja poistaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä seuraavissa tapauksissa:

Rekisterin suojaus

Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään jäsenasioista vastaavan hallituksen jäsenen toimesta.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Board Professionals BPF Finland ry käyttämissä tietojärjestelmissä (mm. jäsensivuston palveluntarjoajan palvelimilla), joissa hyödynnetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö henkilötietolaissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.