Hillevi Mannonen

Etunimi

Hillevi

Sukunimi

Mannonen

LinkedIn

http://www.linkedin.com/feed

Postitoimipaikka

Helsinki

Koulutus

FM, SHV

Nykyinen yritys

Helen Oy

Nykyinen tehtävä

Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaa

Yritykset, joissa toiminut

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Aktuaari- ja rieskienhallintajohtaja

Sosiaali- ja terveysnimisteriö, Vakuutusosasto, Vakuutusylitarkastaja

Eläketurvakeskus, Vakuutustekninen osasto, Apulaisosastopäällikkö

Intrnational Actuarial Association, mamber/chairperson of various committees, past president

Actuarial Association of Europe, member/chairperson of committees

Toimialat (Tilastokeskuksen toimialaluokitus 2008)

35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, 65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus), 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, 94 Järjestöjen toiminta, 99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta

Erityisosaamiset

Riskienhallinta, ERM, vakuutustoiminta, erityisesti aktuaaritoiminta, talous ja strateginen suunnittelu

Johtoryhmäkokemus (vuosia)

yli 8 vuotta

Johtoryhmäkokemus

22

Hallituskokemus

Helen Oy, 5 vuotta, tarkastusvalilokunnan pj 5 vuotta

Jäjestestötoiminta IAA , Suomen Aktuaariyhdistys