Haussa luotettava ja strategisesti ketterä yritys, sanoo Tom von Weymarn, hallitusammattilainen

Yrityksen täytyy pitää tasapainossa strateginen ketteryys ja paisuva sääntely.

Hallituksen pitää tehdä kotiläksynsä, jotta se voi oikeasti tuottaa lisäarvoa.

Käynnissä on valtava, rakenteita repivä murros, siksi on erityisen tärkeää, että yrityksen koko komentoketju – omistajat, hallitus, operatiivinen johto – on strategisesti kartalla, sanoo hallitusammattilainen Tom von Weymarn. Yhtäältä pitää varmistaa strateginen osaaminen ja tahtotila, eli tehdään oikeita asioita. Toisaalta hallinnon pitää olla luotettavaa, eli tehdään asiat oikein. Näiden kahden kesken tulisi vallita tasapaino. Jos strateginen ketteryys hallitsee liikaa, yritys on nopea etsimään uutta ja tekemään päätöksiä, mutta vastuullisuus ja pelisäännöt voivat unohtua.

Monesti yritys joutuu yhtä aikaa hallitsemaan vakiintunutta, kassavirtaa tuottavaa bisnestä ja johtamaan uutta kokeilevaa kasvuliiketoimintaa, jossa asiakaskokemus ratkaisee kaiken. Nämä Exploit- ja Explore– maailmat ovat täysin erilaiset. Johdon pitää kyetä elämään epävarmuuden ja yllättävien muutosten keskellä. Hallituksen pitää tukea sitä ja haastaa rakentavasti. Sen pitää myös osoittaa oivaltavansa asiat, johto kyllä noteeraa, kun kotiläksyt on tehty.