EWOBin ohjelma muutosagenteille käynnistyi Brysselissä

European Women on Boards (EWOB) hankkeen käynnistämä C-Level School käynnistyi Brysselissä 26.9.2019. C-Level School on EWoBin ohjelma muutosagenteille, jotka ymmärtävät liiketoiminnan tulevaisuuden haasteita ja johtavat organisaatioitansa muutoksessa menestyksekkäästi.

Ohjelman tavoitteena on luoda naisjohtajille entistä parempia valmiuksia ja verkostoja osallistua Eurooppa -tason päätöksentekoon johtoryhmissä ja hallituksissa.

Ensimmäisen opintojakson teemoina olivat digitaalinen transformaatio, liiketoiminnan disruptio, tekoäly, big data, data-analytiikka ja koneoppiminen. Näkökulmia näihin aiheisiin tarjosivat McKinsey, Colours of Data, Vodafone ja start-up yritys Creative Dock, joka mahdollistaa suuryritysten uusiutumisen liiketoiminnan rohkealla disruptoinnilla.

Ohjelmaan osallistuu 40 naista 13 Euroopan eri maasta, jotka ovat Belgia, Espanja, Hollanti, Israel, Italia, Kreikka, Liettua, Portugali, Ranska, Saksa, Suomi, Tsekki ja UK. Osallistujia on mukana useilta eri toimialoilta: pankki- ja vakuutus, IT, telekommunikaatio, konsultointi, vähittäiskauppa, terveydenhuolto, energia, lääketeollisuus, liikenne, auto- ja avaruusteknologia, media, koulutus, musiikkiteollisuus ja luxus-teollisuus.

Suomesta C-Schooliin valittiin (oik.) Aija Bärlund, Katri Sipilä, Kirsi Harra-Vauhkonen ja Marika Staljon Bührer.

Seuraavassa opintojaksossa lokakuussa keskitytään yritysten tulevaisuuden menestystekijöihin, ketteriin johtamiskäytäntöihin, yrityskulttuurin kehittämiseen ja hallintomallien uudistamiseen.

Ohjelmaan valittavilla henkilöllä pitää olla kokemusta:

  • kansainvälisestä bisneksestä, jolla on toimintaa yli viidessä EU-maassa
  • liiketoimintayksikön johtamisesta tai johtoryhmän jäsenyydestä paikallisen yritysyhteisön sisällä tai 
  • seniori johtajana, jolla on yli 10 -jäseninen kansainvälinen tiimi 
  • liikevaihto vähintään 15 milj.€ / v.
    EUROPEAN WOMEN ON BOARDS (EWOB) LYHYESTI

    European Women on Boards on EU komission vuonna 2013 käynnistämä hanke.  EWoBin visiona on luoda verkosto eurooppalaisille kansallisille järjestöille, joiden tavoitteena on edistää diversiteettiä ja tasa-arvoa eurooppalaisessa päätöksenteossa.

    EWoB ylläpitää hallitusjäsenpoolia, joka käynnistettiin syksyllä 2016. Lisäksi järjestetään mentorointiohjelmia. EWoB ja Ethics & Boards -organisaatio ylläpitävät European Gender Diversity Indexiä, joka kattaa yli 600 Euroopan suurinta listattua yritystä.