EWoBin ensimmäinen C-Level School muutosagenteille oli menestys

European Women on Boards (EWoB) hankkeen käynnistämä C-Level School juhli ensimmäisen jaksonsa menestyksekästä päättymistä. C-Level School on EWoBin ohjelma muutosagenteille, jotka ymmärtävät liiketoiminnan tulevaisuuden haasteita ja johtavat organisaatioitaan muutoksessa menestyksekkäästi.

Valmennuksen päätösgaalan avasi EWoBin tuore puheenjohtaja Päivi Jokinen. C-level School toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa EU komission tuella. Positiivisten palautteiden johdosta koulutusohjelma järjestetäänkin seuraavan kerran jo ensi vuonna.

Kolmas opintojakso paneutui hallitustyöskentelyyn

Kolmas ja samalla viimeinen opintojakso järjestettiin Brysselissä 27.-28.11.2019. Tilaisuuden avasi EU komission Irena Moozova, joka raportoi suoraa uudelle tasa-arvokomissaari Vladimir Špidlalle.

Komission tavoitteena on lisätä naisten osuutta eurooppalaisten yritysten johdossa ja hallituksissa, koska tällä hetkellä Gender Balance Indexin mukaan 600 suurimman EU-yrityksen johdosta on alle 5% naisia toimitusjohtajina ja 16% johtoryhmän jäseninä.

Päätösjakson koulutusteemoina olivat:

  • Miten hallituspaikkoja saadaan, miten tulet löydetyksi ja valituksi hallituksiin?
  • Miten tunnistat omat vahvuutesi ja optimoit ne hallitustyöskentelyssä?
  • Kommunikointi ja vuorovaikutus hallitustyöskentelyssä
  • Miksi pääomasijoittaja haluaa sijoittaa yrityksiin, joita johtavat monimuotoiset tiimit?

Korn Ferryn senioripartneri Hagen Schweinitz teroitti, että hallituspaikkoja haettaessa headhunterit ovat toimeksiantajayrityksen asialla. Hagen nosti esille, että osaavia naisia on vaikea löytää Saksasta.

”Hallituspaikkoja haluavien naisten täytyy tehdä tavoitteensa näkyviksi ja kertoa siitä laajalti verkostoissaan,” korosti Hagen. Hyviä kanavia tulla löydetyksi ovat Hagenin mukaan mm. pääomasijoittajat, strategiakonsultit, bisneskoulujen alumniyhteisöt sekä seminaarit ja tapahtumat. Hän myös kehotti kirjoittamaan artikkeleja lehtiin, puhumaan seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa.

”LinkedIn kannattaa pitää ajantasalla ja siivota sieltä kaikki uran alkuvaiheen työpaikat ja harrastukset pois. On hyvä ymmärtää, että operatiivinen osaamisprofiili on erilainen kuin hallitushakuprofiili,” muistutti Hagen.

Henkilöbrändäys tärkeä myös hallitusuralle

EWoBin hallituksen jäsen belgialainen Ingrid Gonnissen kertoi oman tarinansa operatiivisista johtotehtävistä hallitusuralle. Hän toi oman esimerkkinsä kautta esille miten määrätietoinen ja suunnitelmallinen henkilöbrändäys, osaamisen systemaattinen kehittäminen, ja säännöllinen täysin uudelle toimialalle heittäytyminen ovat tärkeässä roolissa oman hallitusuran edistämisessä. Lisäksi hän korosti verkostojen voiman kriittistä roolia hallitushauissa.

Ura- ja johtamisvalmentaja Jenny Garret, Rocking Your Role -best seller kirjan kirjoittaja, kertoi millaisia uskomuksia meillä usein on omista vahvuuksistamme ja heikkouksistamme, joista muilla hallituksen jäsenillä saattaa olla täysin eri käsitys.

”Emme välttämättä tunnista omia arvokkaita osaamisiamme ja vahvuuksiamme hallitustyöskentelyssä. Hallituksissa kannattaakin hyödyntää palautekulttuuria, reflektointia ja hallitusarviointeja tilanteen mukaan,” sanoi Garret.

Jenny mukaan jokaisen kannattaa rakentaa oma henkilökohtainen uratarinansa: Kuka sinä olet? Mitkä ovat arvosi, uskottavuutesi ja mistä sinut muistetaan? Miten ihmiset puhuvat sinusta, kun et itse ole paikalla?

Espira Investment fundin perustajaosakas Andrea Ferancova Bartonova Prahasta kertoi miksi Espira sijoittaa yrityksiin, joiden johdossa on monimuotoinen tiimi. Andrea perusteli strategisia valintojaan mm. McKinseyn tutkimustuloksilla, joiden mukaan ”gender-balanced companies” tekevät parempaa liiketaloudellista tulosta ja ovat myös matalamman riskin sijoituksia.

”Inklusiivinen yrityskulttuuri lisää luovuutta, tuottaa monipuolisempia mahdollisuuksia ja parantaa riskienhallintaa. Näiden yritysten henkilöstötyytyväisyys on yleensä erittäin korkea, mikä korreloi asiakastyytyväisyyden kanssa, joka puolestaan tuottaa parempaa voittoa,” tiivisti Bartonova.

Osallistujien mielestä koulutuskokonaisuus oli laadukas ja monipuolinen sekä sisällöllisesti että verkostoitumisen näkökulmasta. Päätimme jatkaa webinaarien ja alumnitapaamisten muodossa.

”Suosittelemme lämpimästi koulutusohjelmaa Board Professionals Finland ry:n jäsenille, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälisistä hallitustehtävistä,” totesivat ohjelmaan osallistuneet Aija Bärlund ja Katri Sipilä.

Päätöstilaisuuden iloisia osanottajia Brysslissä. Vasemmalta Kirsi Harra-Vauhkonen, Jaana Palomäki, Päivi Jokinen, Aija Bärlund, Mathilde Hildenfeldt, Marika Staljon Bührer, ja Katri Sipilä.


EUROPEAN WOMEN ON BOARDS (EWoB) JA C-LEVEL SCHOOL LYHYESTI

European Women on Boards on EU komission vuonna 2013 käynnistämä hanke.  EWoBin visiona on luoda verkosto eurooppalaisille kansallisille järjestöille, joiden tavoitteena on edistää diversiteettiä ja tasa-arvoa eurooppalaisessa päätöksenteossa.

EWoB ylläpitää hallitusjäsenpoolia, joka käynnistettiin syksyllä 2016. Lisäksi järjestetään mentorointiohjelmia. EWoB ja Ethics & Boards -organisaatio ylläpitävät European Gender Diversity Indexiä, joka kattaa yli 600 Euroopan suurinta listattua yritystä.

EWoB:in käynnistämään C-Level School -ohjelman tavoitteena on luoda naisjohtajille entistä parempia valmiuksia ja verkostoja osallistua Eurooppa -tason päätöksentekoon johtoryhmissä ja hallituksissa. Ensimmäiseen ohjelmaan syksyllä 2019 osallistui 40 naista 13 Euroopan eri maasta, jotka ovat Belgia, Espanja, Hollanti, Israel, Italia, Kreikka, Liettua, Portugali, Ranska, Saksa, Suomi, Tsekki ja UK. Osallistujia on mukana useilta eri toimialoilta: pankki- ja vakuutus, IT, telekommunikaatio, konsultointi, vähittäiskauppa, terveydenhuolto, energia, lääketeollisuus, liikenne, auto- ja avaruusteknologia, media, koulutus, musiikkiteollisuus ja luxus-teollisuus.

Teksti: Berit Virtanen-Thewlis