European Women on Boards

European Women on Boards eli EWoB on eurooppalainen verkosto, joka on perustettu vuonna 2013 edistämään naisten osuutta yritysten hallitustyöskentelyssä. Board Professionals Finland ry:tä EWoBissa edustaa hallituksestamme Päivi Jokinen.

Verkoston viiteen päätavoitteeseen voi tutustua lisää EWoBin nettisivuilla. Tässä ne lyhyesti:

  • to develop the premier European network of “first tier” non-profit organisations aimed at promoting women on boards, with a requirement for excellence in its membership
  • to increase the number of women on European Boards, and in addition to this quantitative objective, to create a female talent pool with profiles which fulfil boards’ needs, thus optimizing gender diversity on boards and improving performance of boards;
  • to improve the efficiency of the “market” for board mandates at European level, by contributing to a better match between “demand” (from enterprises and organizations in Europe) and “supply” (from board ready women in Europe),
  • to contribute actively to the debate on how gender diversity can contribute to improvements in the practice of corporate governance.
  • to advance the strategic debate regarding gender balance on boards in the context of advocacy of a balanced business model in line with the EU 2020 objective for a “smart, inclusive and sustainable growth”.

Jäsenorganisaatiot

Tällä hetkellä European Women on Boards (EWoB) koostuu kymmenestä jäsenorganisaatiosta yhdeksästä eri maasta. Perustajajäsenet ovat Suomen lisäksi, Norja, Englanti, Ranska ja Belgia. Mukaan ovat tänä vuonna liittyneet Hollanti ja Saksa sekä toinen järjestö Ranskasta. Lisäksi jäsenjärjestöt löytyvät myös Italiasta ja Tsekistä. Neuvottelut ovat käynnissä useiden muiden järjestöjen kanssa. EU tukee EWoB:n toimintaa.

Lisätietoja: http://www.europeanwomenonboards.eu