Euroopan suurimmat yritykset vielä kaukana tasa-arvoisuustavoitteista

Alle viidessä prosentissa STOXX Europe 600 yrityksistä on naispuolinen toimitusjohtaja ja vain seitsemän prosenttia näiden yritysten hallitusten puheenjohtajista on naisia.
European Women on Boards, Brysselistä käsin toimiva eurooppalainen naisjohtajajärjestö, on kehittänyt uuden tasa-arvoindeksin (EWOB Gender Diversity Index), joka osoittaa, että tasa-arvoinen johtajuus Euroopan suurimmissa yrityksissä on edelleen poikkeuksellista. Suomi sijoittuu indeksissä viidenneksi.

Huolimatta useiden Euroopan maiden kiintiölainsäädännöstä ja monista tutkimuksista, jotka osoittavat tasa-arvoisen johtamisen merkittäviä hyötyjä liiketoiminnalle, yritysten johdossa on edelleen pääasiallisesti miehiä. Johtavista rooleista vain alle kolmannes (27 %) on naisia. Vielä yllättävämpää on, että yli 93 %:ssa tutkituista 600 yrityksestä toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ovat miehiä.

Euroopan komission tavoite nostaa naisten määrää

Vuonna 2012, Euroopan komissio ehdotti lainsäädäntöä, jolla naisten määrää yritysten johdossa nostettaisiin neljäänkymmeneen prosenttiin. Ehdotettu EU-direktiivi asetti tavoitteeksi 40% naisedustajia julkishallinnon hallituksissa vuoteen 2018 ja yksityisten yritysten hallituksissa vuoteen 2020 mennessä.

Nyt, seitsemän vuotta myöhemmin, European Women on Boards (EWOB) päätti tutkia edistystä Euro STOXX 600 yrityksessä seitsemässätoista Euroopan maassa. Euroopan komission tuella rahoitettu ja yhdessä Kantar markkinatutkimusyrityksen kanssa kehitetty tasa-arvoindeksi, EWOB Gender Diversity Index, auttaa vertaamaan yritysten edistystä kohti tätä tavoitetta seuraavien vuosien aikana.

“Liike-elämässä on helppo havaita, kuinka naiset ja miehet täydentävät toistensa ajattelua, oppimista, asioiden ratkaisua ja uusien ideoiden kehittämistä. Ja silti, jostakin syystä, naisten määrä yritysten johtotehtävissä on edelleen alhainen” sanoo Päivi Jokinen, European Women on Boardsin puheenjohtaja.

Vain seitsemän prosenttia hallitusten puheenjohtajista naisia

Hallituksen jäsenistä 33 % on naisia STOXX Europe 600 yrityksissä. Tällä alueella on ollut merkittävää edistystä viime vuosien aikana. Silti, jopa yrityksissä, joiden hallitukset ovat tasa-arvoisempia, naisia ei ole yhtä paljon niiden johtotehtävissä.

  • Vain 27 yrityksessä nyt tutkituista 600:sta on naistoimitusjohtaja (tutkimusajankohtana myös Proximus Belgialla oli toimitusjohtajanaan nainen, mutta hän on tällä välin jättänyt yrityksen)
  • Johtotehtävistä löytyy huomattavasti vähemmän naisia kuin miehiä: vain 16 % CEO miinus yksi ja CEO miinus kaksi tasolla oli naisia
  • Naisia on huomattavasti vähemmän puheenjohtajan paikoilla kaikilla johtotasoilla. 
  • Vain 7 % hallitusten puheenjohtajista oli naisia.

Ranska, Ruotsi, UK ja Norja Indeksin tasa-arvoisimmat

Tasa-arvoisimmat johtoryhmät löytyvät Ranskasta, Ruotsista, UK:sta ja Norjasta. Top 20 listalla EWOB Gender Diversity Indexin mukaan on 7 ranskalaista, 5 ruotsalaista ja 5 yritystä Isosta-Britanniasta.

Vaikka norjalaisia yrityksiä mahtuu STOXX Europe 600 -listalle vain 15, näillä yrityksillä on hyvä tulos ja kaksi norjalaista mahtuu top 20 yrityksen joukkoon. Norjassa ja Ranskassa on kiintiölainsäädäntö pörssilistatuille yrityksille, samoin kuin Belgiassa, Saksassa, Italiassa ja Espanjassa. Ruotsilla ja Iso-Britannialla ei sen sijaan ole lainsäädännöllisiä velvoitteita.

“Onkin mielenkiintoista huomata, etteivät kaikki kiintiölainsäädännön maat nouse korkealle tasa-arvoisten johtoryhmien suhteen. Itse asiassa näin on vain Ranskassa ja Norjassa. Muut maat, esimerkiksi Belgia ja Italia ovat keskitasolla tai keskitason alapuolella kuten Saksa. Sveitsiläisillä yrityksillä sen sijaan on vähiten monimuotoisuutta johtoryhmissään. Sijoitukset yllättävät monella tapaa” toteaa Päivi Jokinen. 

Suomessa kehitystä mutta jaetulla viidennellä sijalla yhdessä Belgian ja Italian kanssa

Suomi sijoittui indeksivertailussa viidenneksi. Taakse jäivät esimerkiksi Hollanti, Irlanti ja Tanska.

”Suomessa naisten määrä pörssiyhtiöiden toimitusjohtajina on noussut uuteen ennätykseensä, mutta tämä yhdentoista naistoimitusjohtajan joukko on vasta alle 9 prosenttia kokonaisuudesta” sanoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Anne Horttanainen. ”Suurissa ja keskisuurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus on jatkanut hienosti kasvuaan ja peräti 36 % vuonna 2019 nimitetyistä johtoryhmien uusista jäsenistä oli naisia.”

Samaa kehitystä on huomattu yritysten hallitusten monimuotoisuutta edistävän Board Professionals BPF Finland ry:n jäsenkyselyissä.

“Ymmärrys monimuotoisuuden vaikutuksesta liiketoimintaan on selkeästi lisääntynyt, mutta sen toteutus on vielä hajanaista. Pörssiyhtiöt näyttävät siinä nyt hyvää esimerkkiä, jotta myös pk-sektori seuraisi perässä”, tiivistää Jaana Palomäki, BPF:n hallituksen puheenjohtaja. “Suomessa tarvitaan lisää rohkeutta uudistaa hallitustyöskentelyä ja ylemmän johdon toimintamalleja monimuotoisuutta hyödyntäen.”

Suomalaisista yrityksistä parhaiten indeksivertailussa sijoittuivat Huhtamaki, Orion ja Elisa.

”Sijoitus oli iloinen yllätys. Meillä arvostetaan osaamista ja aikaansaamista sekä laaja-alaista johtajuutta, ja näillä perusteilla mm. liiketoimintayksiköidemme johtoon on usein valikoitunut nainen”, sanoo Teija Sarajärvi, Huhtamäki Oyj:n henkilöstöjohtaja.
”Matalassa organisaatiossamme erilaiset ihmiset saavat vastuullisia tehtäviä, joissa pääsevät näyttämään osaamistaan. Pyrimme rakentamaan tiimejä ja organisaatioita moninaisten taustojen ja ominaisuuksien kautta, jossa sukupuoli on vain yksi tekijä. Olemme viime vuosina keskittyneet johtajuuden kehittämiseen erilaisten oppimismuotojen kautta.”

Linkki EWoB Gender Index tuloksiin: https://europeanwomenonboards.eu/ewob-gdi-2019/


Taustaksi:
European Women on Boards (EWoB) on voittoa tavoittelematon Brysselistä käsin toimiva naisjohtajajärjestö, jonka tavoitteena on lisätä naisten määrää yritysten johtotehtävissä ja hallituksissa. Lisätietoa https://europeanwomenonboards.eu/

EWOB Gender Diversity Index on ensimmäinen STOXX Europe 600 yrityksistä tehty tutkimus, joka käyttää kymmenen eri kriteerin painotettua keskiarvoa määrittelemään tasa-arvoisuutta yritysten hallituksissa ja ylimmissä johtoportaissa.

Lisätietoja:
Päivi Jokinen, hallituksen puheenjohtaja, European Women on Boards asbl,, puh 040 743 6176, paivi.jokinen@europeanwomenonboards.eu

Jaana Palomäki, hallituksen puheenjohtaja, Board Professionals BPF Finland ry, puh. 040 500 3428, info@boardprofessionals.fi