Deloitte Global tutki: Hallitusten monimuotoisuus kehittyy liian hitaasti

Kuudetta kertaa tehty Deloitte Globalin Women in the Boardroom: A Global Perspective -tutkimus osoittaa, että edelleen hallitusten monimuotoisuus sukupuolijakauman osalta kehittyy hitaasti. Maailmanlaajuisesti naisilla on vain 16.9 % yritysten hallituspaikoista. Nousua on ollut 1,9 % edellisestä tutkimuksesta, joka tehtiin 2017.

Jos kehitys hallituksissa jatkuu samalla prosentin vuosivauhdilla, saamme odottaa 30 vuotta ennen kuin olemme saavuttaneet tasa-arvoisen sukupuolijakauman hallituksissa. Tällöinkin on odotettavissa, että aito tasapuolisuus toteutuu vain maissa, joissa muutokseen vaikutetaan aktiivisesti. Vain 6 maata voivat osoittaa keskiarvoisesti 30 %:n naisedustusta hallituksissa. Deloitte painottaa, että yritysten on kiireellisesti ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta saadaan aikaan nopeampaa positiivista muutosta ja kehitystä asiassa.

Miksi monimuotoisuus on tärkeää?

Tilastollisesti on kerta toisensa jälkeen ollut osoitettavissa, että hallitusten tasa-arvoisella sukupuolijakaumalla on luonnollisesti positiivisia vaikutuksia yrityskulttuuriin. Hyödyt ulottuvat kuitenkin paljon laajemmallekin ja ns. koviin arvoihin. Monimuotoisuus johtaa parempaan liiketoiminnalliseen menestykseen – laadukkaampiin päätöksiin, parempaan kannattavuuteen ja vahvistaa yrityksen innovointikykyä.

Mistä epätasapaino johtuu?

Syitä siihen miksi monimuotoisuus ei toteudu löytyy niin vanhanaikaisesta yrityskulttuurista, tiedostamattomista vääristä ajattelumalleista kuin naisten organisaatioissa saaman tuen puutteestakin. Hallituksiin nimitetään usein toimitusjohtajapositioista ja muun ylimmän johdon kokemusta omaavia. Siksi naisten osuutta myös näissä tulisi kasvattaa konkreettisin ja tavoitteellisin toimin. Monimuotoisuutta ja inkluusiota estäviä rakenteita ja stereotypioita pitää purkaa, ja rohkaista tyttöjä sekä naisia hakeutumaan tyypillisesti miesten dominoimiin tehtäviin.

Mitä voidaan tehdä monimuotoisuuden vahvistamiseksi?

Tilanteen korjaamiseksi ei ole yhtä oikeaa ratkaisua. Maissa, joissa tilanne on parhaimmalla tasolla, on osassa käytössä kiintiöt, ja osassa, kuten Suomessa, ei. Jotta muutos tapahtuu, on sen kuitenkin lähdettävä siitä, että tilanne tunnustetaan, ja organisaatioissa tehdään tietoinen päätös puuttua ja kehittää monimuotoisuutta. Esimerkiksi Deloittella itsellään saatiin merkittävä muutos aikaiseksi vain vuodessa. Hallituksen naisedustus nousi 16:sta prosentista 30:een, kun rakenteita ryhdyttiin konkreettisesti muuttamaan ja annettiin naisille mahdollisuus. Muutos lähtee ylimmän johdon päätöksestä ja tahtotilasta.

Maat, jotka mukana tutkimuksessa:
Canada, United States, Trinidad and Tobago, Bermuda, Cayman Islands, Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, Egypt, Kenya, Nigeria, South Africa, Austria, Belgium, Croatia, Czech Republic, Denmark, , Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Jordan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Israel, Turkey, Morocco, Qatar, Saudi Arabia, UAE, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Kazakhstan, Lebanon, South Korea, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam, Australia, New Zealand

Lue lisää globaalista tutkimuksesta ja eri maiden tilanteesta Deloitten tiedotteesta täältä.