BPF:n Päivi Jokinen aloitti EWoBin puheenjohtajana

Puheenjohtajuus on vaihtunut European Women on Boards (EWoB) järjestössä. Uusi puheenjohtaja ja BPF:n hallituksen jäsen, Päivi Jokinen otti tehtävän vastaan väistyvältä puheenjohtajalta, belgialaiselta Monique Lempereurilta Brysselissä.

Monique Lempereur kiitti lokakuisessa hallituksen kokouksessa jäsenjärjestöjä tuesta oman kaksivuotiskautensa aikana ja piti tärkeimpinä saavutuksinaan EU-rahoituksen varmistumista, Espanjan Eje&Con-järjestön liittymistä EWoBiin ja operatiivisen tiimin rekrytointia Prahaan, jossa tänä päivänä jo viisi henkeä työskentelee osapäiväisesti järjestön kolmen pääohjelman parissa.

Päivi jatkaa nyt työtä EWoB-ohjelmassa koulutuksen, mentoroinnin ja tutkimuksen saroilla ja toivoo myös löytävänsä uusia jäsenjärjestöjä mukaan tärkeään toimintaan naisten tasavertaisten edistymismahdollisuuksien puolesta.

Samaisen kokouksen yhteydessä EWoB:in hallitus tapasi EU:ssa Gender Diversity Director Fatima Ribeiron, jonka kanssa keskusteltiin tulevasta yhteistyöstä mm. European Institute of Gender Equalityn kanssa. Euroopan komission 2019 tasa-arvotutkimus osoittaa, että muutos kohti tasa-arvoisempaa liike-elämää vaatii vielä paljon työtä ja maiden välillä EU:ssa on edelleen suuret erot.

”EWoBin kautta voimme vaikuttaa, olla mukana luomassa yhteisiä eurooppalaisia tavoitteita ja auttaa suomalaisia naisjohtajia pääsemään kansainvälisten yritysten hallituksiin”, Jokinen muistuttaa vielä EWoBin merkityksestä Board Professionals Finlandin jäsenistölle.

EWoB tarjoaa mm. kansainvälisen, naisjohtajille tarkoitetun mentorointiohjelman, hallitustyöhön kouluttavan training -ohjelman sekä  toteuttaa kattavan eurooppalaisen naisjohtajatutkimuksen, jonka tulokset saadaan loppuvuodesta. Jäsenyyden kautta BPF voi auttaa myös suomalaista liike-elämää mm. tarjoamalla monipuolisia mahdollisuuksia suomalaisille palveluntarjoajille.

Lisätietoja antavat:
BPF:n puheenjohtaja Jaana Palomäki,  puh. 040 500 3428
EWoB:n puheenjohtaja Päivi Jokinen, puh 040 743 6176

https://europeanwomenonboards.eu/