BPF ry:n vuosikokous LähiTapiolassa palautti mieliin yhdistyksen alkumetrit

Maaliskuun ensimmäisenä keskiviikkoiltana kokoontui iloinen joukko Board Professionals BPF Finland ry:n jäseniä LähiTapiolan pääkonttoriin Espooseen. Vuosikokouksessa valittiin uusia hallituksen jäseniä, muisteltiin yhdistyksen alkuvaiheita ja paneuduttiin ajankohtaisiin asioihin, mitkä vaikuttavat olennaisesti yrityksiin ja niiden hallintoelimiin juuri nyt. 

LähiTapiolan johtaja Satu Norhomaa aloitti illan antamalla vuosikokouksen osanottajille erinomaisen katsauksen markkinoihin. Saimme kuulla viimeisimmät tiedot koronaviruksen vaikutuksesta osake- ja pääomamarkkinoihin ja miten sijoitusmarkkinoiden riskejä seurataan nk. ”pelkokerroin-mittarilla” eli VIX-indeksillä.

Katsaus päättyi LähiTapiolan sijoitusasiantuntijoiden laatimaan kahteen skenaarioon tulevasta. Seuraavat viikot näyttävät, onko kyseessä lyhytaikainen häiriö vai onko talous matkalla syvempään lamaan.

Kaikki alkoi Savoysta

BPF:n perustajajäsenet Tita Siren ja Mimma Silvennoinen (oik.)

Meillä oli ilo saada vuosikokoukseen mukaan BPF ry:n perustajajäsenet Mimma Silvennoinen ja Tita Siren, jotka kertoivat varsin hauskan tarinan siitä, miten yhdistys aikoinaan sai alkunsa. Perustamispalaveri oli pidetty, kuinka ollakaan Savoyssa 23.9.2003 ja sittemmin yhdistys rekisteröitiin vuonna 2006.

Jo aikoinaan Savoyn kokouksessa ja sitä seuranneissa tapaamisissa tavoitteeksi yhdistykselle oli asetettu edesauttaa naisten pääsyä hallituksiin aikana, jolloin ne olivat lähes täysin miesten ”valtakuntaa”.  Työtä on perustajiemme mielestä edelleen tehtävänä, ja siihen ajatukseen kaikki vuosikokouksessa läsnäolleet yhtyivät.

Vaihdoksia BPF:n hallituksessa

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johanna Arantola-Hattab, jonka johdolla kokous eteni agendan mukaisesti aikataulussa.  Vuoden 2019 toimintakertomus käytiin läpi, tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin vanhalle hallitukselle.

Anna Tapio

Katri Lepomäki

Vanhasta hallituksesta erovuorossa olivat Anna Tapio sekä Katri Lepomäki. Lämmin kiitos vielä Annalle ja Katrille upeasta, antaumuksellisesta työstä BPFry:n hyväksi! 

Uuteen hallitukseen uusina jäseninä nimitettiin Jaana Komulainen sekä Jaana Tammisto. Molemmat ovat kokeneita hallitusammattilaisia ja myös yritysjohtajia, ja innokkaita tarttumaan uuteen haasteeseen.

 

Jaana Komulainen

Jaana Tammisto

Jaana ”Jane” Komulainen toimii tällä hetkellä senior advisorina Azets Insight Oy:llä. Hän on tehnyt uran johtamisen, palvelumuotoilun sekä mainonnan maailmassa. 

Jaana Tammistolla on pitkä, monipuolinen ura matkailualalla sekä Aalto-yliopistossa eri tehtävissä. 

Molemmat Jaanat ovat kokeneita hallitusammattilaisia ja innokkaita tarttumaan uuteen haasteeseen.

Uudessa hallituksessa jatkavat Jaana Palomäki puheenjohtajana, Berit Virtanen-Thewlis, Kati Lanu, Liisa Kiltilä, Päivi Jokinen sekä Riitta Salenius-Mela.

Kiitos kaikille vuosikokoukseen osallistuneille!

Teksti: Riitta Salenius-Mela