BPF aloitti virtuaalisparraukset hallitusjäsenille ja johdolle

Board Professionals Finland aloitti tänään virtuaalisparraukset, joiden tavoitteena on mahdollistaa hallitusjäsenille ja johdolle avoin tila, jossa vaihtaa ajatuksia, jakaa huolia, pohtia vaihtoehtoja, ja antaa sekä saada vertaistukea poikkeustilaan liittyen.

”Ensimmäisessä virtuaalisparrauksessamme kuultiin osallistujia ja kerättiin aiheita ja teemoja, jotka tällä hetkellä ovat mielen päällä. Tulemme osallistujien toiveesta jatkamaan virtuaalitapaamisia ja syventämään esiin nousseita aiheita jäsenten ja mahdollisten asiaintuntijoiden kesken”, kertoi Jaana Komulainen, toinen virtuaalisparrauksen fasilitaattoreista.

Virtuaalisparrauksen aikana kysyimme osallistujilta, että mikä sinulla on mielen päällä erityisesti johtuen covid19-epidemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta?

Osallistujat nostivat esiin mm. seuraavia aiheita :
• Miten organisaatiot uudistuvat kriisin pakottamina?

• Yritysten kriisiviestinnän tukeminen yrittäjille, pk-yrittäjille

• Miten hallitukset ja johto viestivät kriisissä?

• Miten toiminta muuttuu ja käynnistyy kassavirtapaniikin aikana ja jälkeen?

• Nuorten ja vastavalmistuneiden tukeminen tilanteessa, kun harjoittelupaikat ja sovitut työpaikat häviävät alta?

• Miten tarjota valmennusta ja mentorointia naisjohtajille tässä tilanteessa?

• Henkilöstön henkisen jaksamisen tukeminen erityisesti etätyössä?

• Miten henkilöstön laajamittainen sairastuminen hallitaan?


Kriisi pakottaa muuttumaan – kriisin jälkeen on uusi normaali

Virtuaalisession aikana käydyissä keskusteluissa, ja myös pienemmissä työryhmäsessioissa aiheet vaihtelivat niin uusien mahdollisuuksien avautumisesta kriisin jälkeen kuin akuutti syvä huoli liittyen liiketoimintaan, henkilökuntaan ja asiakkaisiin. Nähtiin, että jokainen sykli on mahdollisuus uusiutumiseen, ja tämäkin kriisi pakottaa nyt uusiutumaan, sopeuttamaan ja ideoimaan uutta liiketoimintaa sekä uusia tapoja toimia.

Ryhmässä oltiin huolestuneita niin suuryritysten kuin pienempienkin yritysten taloudesta ja todettiin, että vaikka tukea ja rahoitusta on tarjolla, valtionkaan kassa ei ole pohjaton. Kuinka syvälle sukelletaan, ja kun sukelletaan, kuinka nopeasti ja miten saadaan taas liiketoiminta käyntiin täysillä? Kysyimme, kuinka hallitus voi tukea toimivaa johtoa, kun talouden näkyvyyttä ei ole ja ennakointi on heikkoa?

Kevään akuutteihin asioihin lukeutuu mm. yhtiökokoukset ja tilinpäätösten vahvistamisen lykkääntymiset. Hallitusten ja ylimmän johdon agendalle pitää myös saada akuutin kriisin hoidon rinnalle jatkuvuussuunnittelu, skenaariot ja ennakointi.

Monissa puheenvuoroissa oltiin huolissaan nuorista ja vastavalmistuneista. Kuultiin esimerkkejä siitä, kuinka nuorilta vedetään mattoa alta ja maalataan kuvaa ”menetetystä sukupolvesta”. Tämä ei ollut mukanaolijoiden mielestä vastuullista puhetta. Sen sijaan on mietittävä mahdollisuuksia tukea nuoria, ja mainittiin keinona esimerkiksi mentorointi. Suomen Mentorit hakee nyt mentoreita tukemaan nimenomaan kasvanutta määrää nuorten aikuisia.

Myös henkilöstön jaksaminen yli kriisin ja uusien työtapojen omaksuminen koettiin tärkeäksi. Väestön työkykyisenä pitäminen vaatii uudessa tilanteessa tukea ja uudenlaista johtamista. Johdon viestintä, erityisesti viestintätaidot kriisissä, nostettiin esiin yhtenä kehittämisen kohteena.

Miten organisaatiot uudistuvat kriisi pakottamina?

Iso huoli kaikilla sessioon osallistuneilla oli epidemian dramaattisista vaikutuksista tietyillä aloilla, kuten ravintola- ja matkailualoilla, joissa pelätään konkurssien aaltoa ja myös sitä, että yrittäjät eivät enää välttämättä jaksa lähteä uudestaan yrittämään. Jaksamisen ja fyysisen läheisyyden puute rasittaa eri ihmisiä eri tavoin. Kansainväliset suhteet kärsivät eri tavoin kulttuuritaustoista riippuen myös henkilökohtaisen, kasvotusten tapahtuvan kanssakäymisen vähentyessä. Kyberturvallisuuden vaatimukset tulevat lisääntymään väistämättä.

”Työn murros on tehnyt tuloaan jo pitkään – nyt poikkeusolot pakottavat tekemään loikan digiaikaan ja etätyöhön kerralla. Osa on valmistautuneempia kuin toiset. Esimerkiksi paljon puhuttu itseohjautuvuus ei synny hetkessä ja yrityskulttuurinkin pitää uudessa tilanteessa muuttua”, pohti toinen fasilitaattoreista Kati Lanu session yhtä pääteemaa.

”Muiden muassa, miten esimerkiksi kiinteistöliiketoiminta tulee tästä muuttumaan; miten suhtaudutaan jatkossa yhteistiloihin; tarvitaanko toimitiloja, kun ihmiset ovat pakostakin oppineet etätyöskentelemään ja ottamaan haltuun verkkotyökaluja? Tässä muutamia avoimia kysymyksiä, joita jo tässä epidemian keskellä pitää pohtia.”

Yhteinen näkemys oli, että kriisissä yritykset oppivat pakostakin nyt toimimaan toisin, eikä kriisin jälkeen välttämättä enää palata vanhoihin tapoihin. Kriisin jälkeen meille koittaa ”uusi normaali”, johon nyt poikkeusoloissa on jo hyvä miettiä mikä toimii erityisen hyvin ja voisiko näitä asioita vahvistaa ja jalostaa siirtyessämme uuteen normaaliin?

Virtuaalisessiot jatkuvat tällä hetkellä joka toinen viikko BPF jäsenten palveluna. Mikäli et ole BPF:n jäsen ja sinua kiinnostaa osallistua sparraussessioon, niin toivomme yhteydenottoa info@boardprofessionals.fi kautta viite: ”Virtuaalisparraukset”