Boardprofessionalsin hallitusammattilaiset PwC:llä strategia-aamussa

BPF järjesti keväällä suositun tilaisuuden yhdessä PwC:n kanssa teemasta strategiaprosessi. 10.10. kokoonnuimme samassa paikassa aiheena strategian jalkauttaminen ja hallituksen ja toimivan johdon yhteistyö. PwC:ltä isäntinä olivat Mirel Leino, Tuomas Törmänen, Sarah Sipilä sekä Kimmo Nieminen.

Strategia-asiantuntijat Tuomas Törmänen ja Sarah Sipilä alustavat teemasta ja sen pohjalta keskustelemme esiin nousevista kysymyksistä.

Strategian toteuttamisessa tärkeäksi teemaksi nousi systemaattisen operatiivisen toimintatavan määrittäminen. Tässä kohtaa pitää miettiä mm. miten osaamisgapit täytetään, miten muutosprojektin resursoidaan ja aikataulutetaan. Projekteja ei kannata tehdä liian montaa kerralla. Kun halutaan nopeampia muutoksia, resursseissa kannattaa miettiä myös konsulttien ja vuokrajohtajien hyödyntämistä. On myös koko ajan pohdittava sitä, miten motivoidaan väki tekemään juuri oikeita asioita. Tässä apuna voidaan käyttää keskusteluja siitä, mikä on jo hyvin ja mitä pitää oikeasti muuttaa. Viestinnän monipuolista hyödyntämistä ei voi liikaa korostaa. Tässä kannattaa hyödyntää myös sisäisiä muutosagentteja.

Yrityskulttuurin merkitys on ihan ratkaiseva. Koska jokaisessa kulttuurissa on myös hyviä asioita, niitä pitää osata viisaasti käyttää strategian toteuttamisessa hyödyksi. Tämä on usein parempi reitti kuin vain yrittää muuttaa kulttuuria. Sen muutos kun on hidasta.

”Onnistuneen muutoksen kaava muodostuu kertolaskusta hyvä strategia  x  hyvin suunniteltu operatiivinen jalkautusmalli  x  yrityskulttuurin hyödyntäminen”, kiteytti Tuomas Törmänen antoisan aamupäivän lopuksi.