Board Professionals Finland ja monimuotoisuustutkimus FINDIX yhteistyöhön

Board Professionals Finland lähtee yhteistyöhön FINDIX-tutkimuksen kanssa ja on tukemassa FINDIX 2020 toteutusta. Tulokset julkistetaan tammikuussa 2020. 

Yhteistyön aloituksen kunniaksi tutkijat Susanna Saikkonen ja Suvi Halttula kävivät esittelemässä vuoden 2019 tutkimuksen taustoja ja tuloksia BPF:n hallituksen kokouksessa, ja avaamassa sitä miten työ jatkuu tästä eteenpäin.

”Findix-tutkimus tukee missiotamme tehden hallitusten nykytilaa monimuotoisuuden osalta näkyväksi ja edistäen keskustelua,” sanoo BPF:n puheenjohtaja Jaana Palomäki.

”Tulemme hyödyntämään tutkimustuloksia omassa toiminnassamme ja pohdimme FINDIX-tiimin kanssa erilaisia yhteistyön muotoja ensi vuodelle.”

Diversiteetin läpinäkyvyyttä tarvitaan lisää

Vuonna 2019 vuonna tehty FINDIX-tutkimus selvitti kuinka monimuotoisuus toteutuu suomalaisten yritysten hallituksissa ja ylimmässä johdossa, ja kuinka läpinäkyvästi siitä viestitään verkossa.

.“Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä  monimuotoisuudesta, jotta aiheesta syntyy yhteiskunnallista keskustelua ja asiaan kiinnitetään koko ajan enemmän huomiota,” tiivistivät Saikkonen ja Halttula esityksessään.

“On tärkeää, että yritysten sidosryhmät (päättäjät, sijoittajat, työntekijät, asiakkaat) löytävät tietoa verkosta suoraan ja voivat tarkastella asiaa faktoihin perustuen. Tämä auttaa myös, että yrityspäättäjät itse heräisivät kiinnittämään asiaan huomiota.”

“On korkea aika, että monimuotoisuus nähtäisiin muunakin kuin sukupuolikysymyksenä,” korostivat tutkijat.

Seuraavaksi tehtävässä Findix 2020 tutkimusotoksessa naisten osuuden painotus halutaan tuoda voimakkaammin esille. Lisäksi yhtiöt määritellään suuruusluokitukseen cap-järjestelmän kautta.

FINDIX 2019: taustaa ja metodologia

Monimuotoisuutta tarkastellaan selvityksessä viidellä eri muuttujalla: sukupuoli, ikä, kansainvälinen tausta, koulutus- ja ammattitausta. Ensimmäinen versio selvityksestä julkaistiin maaliskuussa 2019. Jatkossa FINDIX julkaistaan vuosittain, ja tutkijoiden tarkoituksena on jatkossa laajentaa tutkimusta muihin Pohjoismaihin.

• Otoksena Talouselämän 2018 TE500-listan 200 suurinta yritystä

• Näistä karsittiin pois ne, joilla ei ole pääkonttoria Suomessa sekä 16 paikallisosuuskauppaa ja yksi kotimaisen konsernin tytäryhtiö

• Jäljelle jäi 137 yritystä, joista etsittiin tietoa julkisista lähteistä, pääasiassa yritysten vuosikertomuksista ja verkkosivuilta

• Tietoa löytyi riittävästi 89 yrityksestä, jotka lopulta sisällytettiin vertailuun

Muuttujat perustuvat Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin suosituksiin.

Mitä on monimuotoisuus?

– Organisaation henkilöstön, asiakaskunnan ja muiden sidosryhmien moninaisuus ja moniarvoisuus.

– Monimuotoisuuden määritteitä ovat ikä, sukupuoli, vammaisuus, terveydentila, etninen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus ja seksuaalinen suuntautuminen.

– Monimuotoisuuden määritteet ovat myös lakien määrittelemiä syrjintäperusteita, joiden vuoksi ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan työntekijänä tai asiakkaana.

– Työyhteisössä monimuotoisuuden ulottuvuuksia ovat myös työntekijöiden toisistaan poikkeava koulutus, kokemus, taidot, työnteon tapa, persoonallisuus ja arvot.

– Kansainvälisten tutkimusten mukaan monimuotoisuudesta on liiketoiminnallista hyötyä muun muassa lisääntyneen innovaatiokyvyn ja tuottavuuden kautta. Diversiteetti myös parantaa työnantajamielikuvaa ja on hyödyksi parhaiden osaajien rekrytoinnissa.

Lisätietoa tutkimuksesta voi lukea täältä: http://findix.fi/index.html#